Echo’s

Wat is een echo?

Tijdens een echo wordt er met behulp van geluidsgolven een beeld gemaakt van lichaamsdelen die de onderzoeker aan het bekijken is. Deze geluidsgolven hebben een hele hoge frequentie zodat ze niet hoorbaar zijn. Tijdens de zwangerschap maken we op deze manier beelden van de baby in de baarmoeder. Een normale echo bekijkt een doorsnede van de baby, dit zijn 2D beelden.

Alle verloskundigen van Verloskundigen praktijk Verwacht! zijn in het bezit van een echodiploma om termijn- en groeiecho’s te maken. Chantal Quaink en Josien Vrielink zijn daarnaast ook nog gediplomeerd SEO (13-20 weken) echoscopist. Alle echo’s, ook de SEO, worden door onszelf gemaakt op onze praktijklocaties in Vriezenveen , Wierden en Almelo.

Wanneer?

In onze praktijk bieden we verschillende medische echo’s aan tijdens de zwangerschap. Dit zijn echo’s die ons aanvullende gegevens over jouw zwangerschap geven en die wij daarom belangrijk vinden. Het laten maken van deze echo’s is niet verplicht. Afwijkende bevindingen worden bespreekbaar gemaakt tenzij je uitdrukkelijk aangeeft dit niet te willen weten.

Wij bieden de volgende echo’s:

  • Rond 8 weken de vitaliteitsecho
  • Na 11 weken de termijnecho
  • Tussen 12+3 en 14+3 weken de 13 wekenecho (ETSEO)
  • Tussen 18 en 21 weken de SEO (structureel echoscopisch onderzoek)
  • Rond 30 weken de groeiecho (op indicatie)
  • Rond 35 weken de liggings- of groeiecho (op indicatie)

Wat meenemen?

Tijdens de eerste echo krijg je van ons een zwangerschapsmapje en kun je een USB stick aanschaffen.  Het mapje moet je bij elke controle meenemen. Het is handig de USB stick (nadat je de foto’s hebt opgeslagen op je computer) ook in het zwangerschapsmapje te bewaren zodat je deze altijd bij je hebt.

De vitaliteitsecho

Deze echo maken we om te bepalen of de zwangerschap intact is, dus of we een vruchtje met een kloppend hart zien, en of het een één- of meerling is. Het vruchtje is bij deze termijn nog heel klein en vaak is nog niet echt de vorm van een kindje te herkennen. De vitaliteitsecho wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar, deze echo wordt aangeboden door VERWACHT!

De termijnecho

Bij deze echo meten we het kindje om de exacte duur van de zwangerschap te bepalen. Aan de hand van deze meting wordt de definitieve uitgerekende datum vastgesteld. Deze echo’s zijn niet bedoeld om afwijkingen op te sporen, die zijn bij deze termijn nog niet goed te bepalen. De termijnecho wordt na 11 weken gepland, zodat de prenatale screeningstesten (NIPT of combinatietest) eventueel aangevraagd kunnen worden.

13 weken echo (Eerste Trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek ETSEO)

Deze uitgebreide echo wordt tussen de 12+3 en 14+ 3  weken zwangerschap gemaakt en duurt  30 minuten. Tijdens deze echo wordt gekeken naar afwijkingen bij het kindje. Wordt er iets afwijkends gezien dan zal de aard en ernst van de afwijking niet altijd direct duidelijk zijn, er zal dan verder onderzoek plaats moeten vinden. Dit kan wat tijd kosten en veel onzekerheid met zich meebrengen. Als er een diagnose gesteld is kan bekeken worden welke eventuele extra zorg er nodig is voor dit kindje tijdens en na de bevalling. Bij een ernstige afwijking kan soms zwangerschapsafbreking overwogen worden, dit is in Nederland mogelijk tot 24 weken zwangerschap.

Van belang is om te weten dat deze echo geen garantie biedt op een gezond kind, niet alle afwijkingen kunnen op een echo gezien worden en er zijn ook afwijkingen die pas later ontstaan.

Deze echo wordt gemaakt door onze speciaal opgeleide en gediplomeerde echoscopistes Chantal Quaink en Josien Vrielink. De 13 weken echo’s worden in Almelo en Vriezenveen gemaakt.

Structureel  Echoscopisch Onderzoek (SEO), ook wel de 20 weken echo genoemd

Deze uitgebreide echo wordt rond 20 weken zwangerschap gemaakt en duurt 45 minuten. Tijdens deze echo wordt gekeken naar afwijkingen bij het kindje, met name afwijkingen aan de organen en het skelet. Wordt er iets afwijkends gezien dan zal de aard en ernst van de afwijking niet altijd direct duidelijk zijn, er zal dan verder onderzoek plaats moeten vinden. Dit kan wat tijd kosten en veel onzekerheid met zich meebrengen. Als er een diagnose gesteld is kan bekeken worden welke eventuele extra zorg er nodig is voor dit kindje tijdens en na de bevalling. Bij een ernstige afwijking kan soms zwangerschapsafbreking overwogen worden, dit is in Nederland mogelijk tot 24 weken zwangerschap.

Van belang is om te weten dat deze echo geen garantie biedt op een gezond kind, niet alle afwijkingen kunnen op een echo gezien worden en er zijn ook afwijkingen die pas later ontstaan.

Deze echo wordt gemaakt door onze speciaal opgeleide en gediplomeerde echoscopistes Chantal Quaink en Josien Vrielink. De 20 weken echo’s worden in Almelo en Vriezenveen gemaakt.

Meer informatie over deze echo is te vinden op prenatalescreening

Groeiecho

Deze echo vindt plaats rond 30 weken en is op indicatie. Tijdens de zwangerschap bepalen we met onze handen de groei van de baby, deze echo geeft ons aanvullende informatie en is vooral bedoeld om een groeiachterstand vroegtijdig op te sporen. We meten tijdens deze echo het hoofd, de buikomvang en de lengte van het botje van het bovenbeen van het kind. Bovendien kijken we naar de hoeveelheid vruchtwater die rondom het kindje zit. De metingen worden verwerkt in een groeicurve, deze geeft ook een schatting van het gewicht van het kindje op dat moment. Let wel: dit is een schatting!

Liggings-/groeiecho

Deze echo maken we in principe na 35 weken. Er wordt gekeken of het kindje met hoofd naar beneden (hoofdligging) of naar boven (stuitligging) ligt. Tevens doen we weer de metingen die we bij de groeiecho ook doen en bepalen we opnieuw de hoeveelheid vruchtwater. Bij deze termijn is het kindje al behoorlijk groot en zit het hoofd soms al goed ingedaald. Dit maakt het lastiger om mooie beelden van het kindje te laten zien.

Ook voor de groei- en liggingsecho geldt dat we niet specifiek op zoek gaan naar afwijkingen.

Komen we tijdens het maken van een echo onverwacht toch afwijkingen tegen dan lichten we jullie daarover in.

Wens-/pretecho (op eigen verzoek)

Wil je naast bovenstaande echo’s nog extra echo’s laten maken dan kan dat bij Echostudio KIJK! Het kan gaan om een extra 2D echo (van 6 tot 40 weken zwangerschap), een geslachtsbepaling of een 3-4D echo. Deze echo’s zijn voor eigen rekening. Voor meer informatie over deze echo’s kijkt u op Echostudio KIJK!