Evaluatie

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over de door ons geleverde zorg. Het is goed mogelijk dat bij ons niet bekend is dat je ontevreden bent en dat er sprake is van een misverstand. Erover praten kan voor beide partijen duidelijkheid verschaffen en eventueel een oplossing bieden.

Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet heeft opgelost, bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de KNOV.

De KNOV Klachtencommissie:

  • Doet een uitspraak over de gegrondheid van de klacht
  • Kan een aanbeveling aan de verloskundige doen
  • Behandelt de klacht onafhankelijk
  • Heeft geheimhoudingsplicht
  • Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor
  • Doet geen uitspraak over de aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding

 

Het adres van de Klachtencommissie is:

Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Telefoon 073-6891890