Voor aanstaande ouders is het tegenwoordig mogelijk om op eigen kosten een prenatale screening te laten verrichten. Je hebt de keuze uit 2 testen:

  1. de combinatietest
  2. de NIPT

1. de combinatietest

Dit onderzoek berekent de kans die jullie hebben op het krijgen van een kindje met het Downsyndroom (trisomie21). Het is dus een risicoschatting, het geeft geen zekerheid. De test wordt ook wel combinatietest genoemd omdat het uit 2 onderdelen bestaat:

  • Een specifiek bloedonderzoek bij de zwangere tussen de 9 en 14 weken
  • Een nekplooimeting via een echo tussen de 11+3 en 13+6 weken zwangerschap. De nekplooi is een vochtlaagje in de nek die alle ongeboren kinderen bij die zwangerschapstermijn hebben.

Voor de kansberekening worden de uitslagen van deze twee onderzoeken gecombineerd met de leeftijd van de moeder en de zwangerschapsduur.

De uitkomst geeft dus een schatting van de kans dat je in verwachting bent van een kind met het Downsyndroom. De uitslag geeft dus geen zekerheid of jullie kind wel of geen Downsyndroom heeft.

Naast de kans op Downsyndroom geeft de uitslag van de combinatietest ook informatie over de kans op Patausyndroom(trisomie13) en Edwardssyndroom (trisomie18). Dit zijn syndromen die veel minder vaak voorkomen dan het Downsyndroom.

Indien je dit wilt kunnen we jullie meer informatie geven over deze test. Deze informatie geven we dan tijdens de eerste zwangerschapscontrole in onze verloskundigenpraktijk Verwacht! Willen jullie graag al wat meer hierover weten kijk dan op onderzoek van mijn ongeboren kind.

Geeft de uitslag van de test aan dat jullie een verhoogde kans hebben op het krijgen van een kindje met één van bovenstaande syndromen dan krijg je een vervolgonderzoek aangeboden.

Vervolgonderzoeken na een verhoogde kans bij een combinatietest

1. NIPT
Je kunt kiezen voor NIPT. Het voordeel van NIPT is dat je niet het risico loopt een miskraam te krijgen.

De NIPT bestaat uit een bloedtest bij de zwangere waarbij het DNA van het ongeboren kindje wordt onderzocht op de 3 syndromen.

De NIPT geeft geen 100% zekerheid. Komt uit deze test dat jullie kindje het Downsyndroom, Patausyndroom of het Edwardssyndroom heeft dan zal een vlokkentest of vruchtwaterpunctie zekerheid moeten bieden.

Wil je meer weten over de NIPT? Klik op de link.

2. Vlokkentest of vruchtwaterpunctie
De vlokkentest vindt plaats tussen de 11 en 14 weken zwangerschap. Bij een vlokkentest wordt wat weefsel weggenomen van de placenta (moederkoek) en onderzocht. Dit weefsel ziet er vlokkig uit, vandaar de naam vlokkentest. Je kunt een vruchtwaterpunctie laten doen na 15 weken zwangerschap. Bij een vruchtwaterpunctie wordt vruchtwater afgenomen en onderzocht. Met een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie krijg je zekerheid of jouw kind down-, edwards- of patausyndroom heeft.

Het nadeel van deze onderzoeken is dat er een kans is op een miskraam door het onderzoek. Dit komt voor bij 2 van de 1000 vrouwen die dit onderzoek krijgen; 998 vrouwen krijgen geen miskraam door het onderzoek.

Wil je meer informatie over de vlokkentest of over de vruchtwaterpunctie? Kijk dan op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl en www.erfelijkheid.nl.

Neem contact met ons op

Laat uw bericht achter

Start typing and press Enter to search