Ziekenhuis bevalling

Samen met je kraamverzorgster

Als er geen medische indicatie is en je wil toch in het ziekenhuis bevallen dan kan dit op “eigen verzoek”. Wij doen zelf de bevalling op de verloskamers in het ziekenhuis. We komen meestal eerst thuis kijken en we beslissen samen wanneer het moment daar is om naar het ziekenhuis te gaan. Zowel ZGT Almelo als het Saxenburgh in Hardenberg hoeven niet van te voren te weten wie er in het ziekenhuis wil bevallen.

Redenen om in het ziekenhuis bevallen

Je kunt om verschillende redenen in het ziekenhuis bevallen.

Op eigen verzoek

Op eigen verzoek is altijd een poliklinische bevalling.

Er is een kraamverzorgster van het door jullie gekozen kraamzorgburo aanwezig tijdens de bevalling. Zij doet tevens de nazorg en gaat met jullie mee naar huis (2 uur na de bevalling) om jullie daar verder te begeleiden.

 

Medium risk bevalling

Als de kans op problemen rond de bevalling groter is dan normaal dan vragen we een ‘medium risk bevalling’ aan. Je bevalt onder leiding van een van ons en indien nodig wordt de gynaecoloog ingeschakeld. Hij/zij is op de hoogte van onze komst. Er is een verpleegkundige van het ziekenhuis aanwezig tijdens de bevalling. Een medium risk bevalling wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Wat gaan we doen?

Tijdens deze controle maken we een echo, deze is bedoeld om te kijken of de zwangerschap intact is, dus of er een hartje klopt. Tevens meten we het vruchtje om de zwangerschapsduur ongeveer te bepalen, rond 8 weken is deze meting nog niet heel betrouwbaar. Omdat deze echo vrij vroeg in de zwangerschap wordt gemaakt is er een kans dat we op een echo via de buik geen optimaal beeld hebben en dat we een vaginale echo moeten doen. Geef het aan als je hier, om welke reden dan ook, bezwaar tegen hebt.

 

Medische indicatie

Je bevalt onder de medische verantwoording van de gynaecoloog. De klinische verloskundige doet in bijna alle gevallen de bevalling. De medische indicatie kan vooraf bekend zijn, bijvoorbeeld een keizersnede in de voorgeschiedenis of ontstaan zijn in de zwangerschap bijvoorbeeld een stuitligging of een hoge bloeddruk. De medische indicatie kan ook ontstaan zijn tijdens of direct na de bevalling door complicaties bij de moeder of het kind. Bijvoorbeeld meconium houdend vruchtwater of een niet vorderende uitdrijving.

Wij werken samen met ZGT Almelo en Saxenburgh te Hardenberg. Als de verloskamers vol zijn, dan zit de kans erin dat we moeten uitwijken naar MST Enschede.

Spoedgeval of dringende vraag?

Voor spoedgevallen en dringende vragen is de dienstdoende verloskundige te bereiken op

Indien zij niet direct opneemt, probeer het dan een paar minuten later nog een keer.

Is de verloskundige echt niet bereikbaar op dit nummer dan kun je haar laten oproepen via het ZGT

Niet dringende vragen mag je ook mailen naar info@verwachtverloskundigen.nl

Wil je een afspraak maken?

We hebben een praktijkassistente om afspraken te maken en niet spoedeisende vragen te beantwoorden.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30 – 12.00
08.30 – 12.00
08.30 – 12.00
08.30 – 12.00
08.30 – 12.00

13.30 – 17.00
13.30 – 17.00
13.30 – 17.00
13.30 – 17.00
13.30 – 17.00

Maandag
08.30 – 12.00   13.30-17.00

Dinsdag
08.30 – 12.00   13.30-17.00

Woensdag
08.30 – 12.00   13.30-17.00

Donderdag
08.30 – 12.00   13.30-17.00

Vrijdag
08.30 – 12.00   13.30-17.00