Ziekenhuisbevalling

Je kunt om verschillende redenen in het ziekenhuis bevallen.

Op eigenverzoek = poliklinische bevalling

Als er geen medische indicatie is en je wil toch in het ziekenhuis bevallen dan kan dit op “eigen verzoek”. Wij doen zelf de bevalling op de verloskamers in het ziekenhuis. We komen meestal eerst thuis kijken en we beslissen samen wanneer het moment daar is om naar het ziekenhuis te gaan. Zowel ZGT Almelo als het Röbcke Zweers Ziekenhuis in Hardenberg hoeven niet van te voren te weten wie er in het ziekenhuis wil bevallen.

Er is een kraamverzorgster van jullie uitgekozen kraamzorgburo aanwezig tijdens de bevalling. Zij doet tevens de nazorg en gaat met jullie mee naar huis ( 2 uur na de bevalling )om jullie daar verder te begeleiden.

Medium Risk bevalling

Als de kans op problemen rond de bevalling groter is dan normaal dan vragen we een “medium risk bevalling” aan. Je bevalt onder leiding van een van ons en indien nodig wordt de gynaecoloog ingeschakeld. Hij/zij is op de hoogte van onze komst. Er is een verpleegkundige van het ziekenhuis aanwezig tijdens de bevalling. Een medium risk bevalling wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Medische indicatie

Je bevalt onder de medische verantwoording van de gynaecoloog. De klinische verloskundige doet in bijna alle gevallen de bevalling. De medische indicatie kan vooraf bekend zijn, bijvoorbeeld een keizersnee in de voorgeschiedenis of ontstaan zijn in de zwangerschap bijvoorbeeld een stuitligging of een hoge bloeddruk. De medische indicatie kan ook ontstaan zijn tijdens of direct na de bevalling door complicaties bij de moeder of het kind. Bijvoorbeeld meconium houdend vruchtwater of een niet vorderende uitdrijving.

Wij werken samen met ZGT Almelo en Röbcke Zweers te Hardenberg. Als de verloskamers vol zijn dan zit de kans erin dat we moeten uitwijken naar MST Enschede.